„Jedynym, co ogranicza siłę, są więzy wiary”

Harold Wilson
(brytyjski premier)
DawkaMotywacji.pl