„W Twoim życiu pojawiają się ludzie, koncepcje i możliwości, które pozostają w zgodzie z Twoim dominującym sposobem myślenia”

Brian Tracy
(mówca motywacyjny, badacz uwarunkowań sukcesu)
DawkaMotywacji.pl